Meditationslärare

 

 

DaóQí - meditationslärare utbildning är utformad för att ge dig de verktyg, förståelse, och främst till din egen personliga erfarenhet av meditation som du förmedlar när du undervisar i meditation.

 

 

Mind Flow är ett hälsotekniksystem. Undervisningen sker i huvudsak privat/enskilt dvs. lärare o elev. Grundkurserna kan i och för sig ske i mindre grupper 3-6 personer. All essentiell teknikförmedling sker individuellt.

 

Vi vill inte förmedla någon snabbkurs för lärare. Man måste lära sig grunden och praktisera den, utvärdera huruvida det passar och känns helt ok. Om allting känns bra och fungerar på ett positivt sätt för dig så kan du gå vidare och lära dig lärartekniken.

 

För det krävs att du är motiverad och trygg i din nya kunskap och att vi som lär ut lärartekniken är trygga med att känna att du är lämpad för detta. Alla passar inte att undervisa.  Med detta menas inget illa utan det är bara så att vi är olika som personer och om inte detta är perfekt för dig så finns det andra möjligheter i andra tekniker och yogaskolor.

 

Du kan vara med som privatperson eller som hälsoutvecklingsföretagare. Så, hur går du tillväga för att lära dig detta?

 

Första träffen blir en validering och du får lära dig de första grundteknikerna. Därefter beslutar vi tillsammans om att gå vidare.

 

 

Vi bestämmer individuellt (läraren bestämmer utifrån sin kontakt med dig) vad kostnaden blir. Normalt kostar en grundkurs 3-4 tusen kronor. En lärarutbildning kostar 25.000-35.000 kronor.

 

Vi som undervisar har andra yrken och inkomster. Vi är inte beroende av inkomster vad det gäller meditationsundervisning. Vi lägger mer fokus på att vi förmedlar kunskapen till rätt personer och kan sätta avgifterna som vi tycker passar.

 

Vi stödjer Läkare utan gränser och UNHCR FN:s flyktings organisation, samt Green Peace. Om du visar kvitton på inbetalningar till dess hjälporganisationer så gäller det som betalning/delbetalning på utbildningen

 

Vill du vara med och prova på Mind Flow kanske till och med vara med i vår satsning det närmsta året.

Hör av dig… först via mail.. info@meditationsskolan.se

 Välkommen att utbilda dig till lärare

 

 

 

 

 

 

I samarbete med nätverket Företagsfriskvården i Sverige - Meditationsskolan.se © 2013 - 2014 • 

meditationsskolan.se